Det finns fler och fler sjukdomar som kan härdas av växter idag. Fibromyalgi är en av de sjukdomar som kan lindras av en växt och inte bara någon cannabis!

Fibromyalgi kan vara en försvagande sjukdom som drabbar många kvinnor och associerar muskel- och ledvärk med symtom som trötthet, humör och kognitiva störningar och sömnstörningar. Smärtan är konstant och kan variera i intensitet men är mestadels närvarande på lång sikt.

Mycket forskning har gjorts för att försöka förstå denna sjukdom för att behandla den och att skämma bort de människor som drabbas av det. Ny forskning har visat att cannabis kan lindra smärta i samband med denna sjukdom. Naturligtvis rekommenderar forskare inte att röka marihuana för att bli av med symptomen, utan att tugga ett cannabisgummi för att behandla smärtan.

Förutom närvaron av cannabis som avsevärt skulle minska smärta, skulle tuggummets effekt också minska stressen, stimulera hjärt-kärlsystemet och ha neuroprotektiva effekter på ditt sinne. Inte svälja det men att hålla det i munnen skulle hjälpa till att lindra smärta snabbare.

Detta är en ny metod som är lättare att anta än att börja röka marijuana. Smärtan är snabbt lättad och på alla delar av kroppen som påverkas av fibromyalgi. Det är också moraliskt och socialt mer accepterat än att se människor röka cannabis!